Ανακοίνωση σχετικά με την διεξαγωγή του 5th Spring International Competition