ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ORIENTAL ΚΑΙ TRIBAL FUSION BELLYDANCE (21 Μαρτίου 2020)