Πρoστατευμένο: Αναλυτική βαθμολογία 5th Spring International Bellydance Competition